Informacja dotycząca kwoty alokacji w Ogłoszeniu o naborze 1/2020 r.

Informujemy, iż w związku z różnicą kwoty alokacji jaka została podana w Ogłoszeniu o naborze a Regulaminem naboru wniosków, w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 „Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”, prawidłową kwotą jest kwota podana w Regulaminie czyli 635 782,00 zł. Jednocześnie informujemy, iż w treści Ogłoszenia zostaje zmieniona kwota alokacji na prawidłową i z dniem 01.04.2020 r. poprawione Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”. Za zaistniałą pomyłkę przepraszamy.