Działamy!

W styczniu w ramach projektu „Aktywna integracja – lepsza przyszłość” rozpoczął się cykl warsztatów Akademia Kompetencji Społecznych. Wydobywamy potencjały i zasoby uczestników pracując w grupie, rozwijając umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i asertywności. Celem warsztatów, oprócz rozwoju kompetencji miękkich, jest też poznanie osób mieszkających w tej samej gminie i poszerzenie swoich sieci społecznych. Zadaniem każdej grupy jest także zorganizowanie Akcji społecznościowej w swoim środowisku. Uczestnicy mogą nie tylko sprawdzić się w działaniu, ale też zrealizować własne pomysły zupełnie po swojemu.

W lutym i w marcu planowane są wizyty studyjne w formie dwudniowych wyjazdów do Warszawy. Uczestnicy będą mieli okazję poznać miejsca aktywności lokalnej, m.in. Centrum Społeczne Paca 40, i zobaczyć „od kuchni” funkcjonowanie przedsiębiorstwa społecznego w Radomiu.