Szkolenie z pierwszej pomocy

„Gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi potrafił udzielać pierwszej pomocy, ocaliłoby to milion ludzi rocznie.”

12 listopada 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie z projektu „Babki z krzemienia” finansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Ratownik Medyczny w trakcie warsztatu podkreślił, że coraz więcej jest zagrożeń, a najwięcej w dojrzałym wieku. Dlatego ważne jest mówienie i przypominanie o sytuacjach, kiedy trzeba będzie tej pomocy udzielić, np. przy zawałach, udarach, zatrzymaniu krążenia.

Każdy musi mieć świadomość, że prędzej czy później w naszym życiu przychodzi taki dzień, że trzymamy we własnych rękach życie drugiego człowieka, ponieważ tylko my jesteśmy na miejscu zdarzenia w chwili, kiedy trzeba tej pomocy drugiej osobie udzielić. To od naszych reakcji, naszych czynności, które wykonamy, będzie zależało to czy dana osoba przeżyje czy tej szansy nie będzie miała.

Spotkanie z naszymi „Babkami z krzemienia” zakończyły się praktycznymi ćwiczeniami z wykorzystaniem sprzętu używanego przy udzielaniu pierwszej pomocy i m.in. fantomów. Zachęcamy seniorów do zdobywania wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy.