Zapraszamy do udziału w projekcie!

Szanowni Państwo !

Informujemy, iż Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o. ,  w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, realizuje projekt pn.: „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz zwiększonej skuteczności w podjęciu zatrudnienia u 60 osób (32K i 28M) stanowiących grupę docelową, poprzez wdrożenie zindywidualizowanych i kompleksowych działań w ramach aktywnej integracji społecznej i zawodowej w terminie od 01.10.2019 do 30.06.2021, które przyczynią się do wzrostu efektywności społecznej i zatrudnieniowej Uczestników Projektu.

Grupę docelową stanowi 60 osób (32K/28M), z czego:

-70% (22K/20M) osób bezrobotnych.

-30% (10K/8M) osób biernych zawodowych

-min. 20% (6K/6M) osób niepełnosprawnych

-min. 20% (6K/6M) osób w wieku 50+

-min. 90% – 25 M i min. 40% – 13 – K z niskim wykształceniem max. ponadgimnazjalnym

Uczestnicy Projektu to osoby dorosłe w wieku aktywności zawodowej, które są klientami GOPS Bałtów, GOPS Bodzechów, OPS Ćmielów ze względu na ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność.

Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 30.06.2020

 

Dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronie: http://cbpk.edu.pl/projekty/aktywna-integracja-lepsza-przyszlosc/