Questingowy Projekt Współpracy – umowa podpisana

Dnia 25.06.2019 r. w Świętokrzyskim Biurze Rozwoju Regionalnego została podpisana umowa dotycząca dofinansowania projektu pn. „Questingowy Projekt Współpracy” . Partnerami w projekcie są: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Stowarzyszenie Łączy Nas Kanał Elbląski Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Wielkie Jeziora Mazurskie”.

Celem projektu jest wzbogacenie oferty turystycznej na obszarze działania Partnerów poprzez powstanie 24 nowych oraz korektę 12 istniejących ścieżek questingowych.

Całkowita kwota wsparcia finansowego liczy 396 250,00 złotych.