INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” rozpoczyna realizację projektu pn. „Questingowy Projekt Współpracy”
Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.

Projekt będzie realizowany w okresie 25.07.2019 r. –30.11.2019 r. Skierowany jest do 12 osób z terenu działania Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Zrekrutowane osoby zostaną przeszkolone i pomogą w powstaniu trzech ścieżek questingowych. Udział w projekcie jest bezpłatny, a o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do udziału.

Formularz zgłoszeniowy