Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 1/2019/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 2.2.1. „Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”
w terminie od 15.03.2019 r. do 29.03.2019 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:

Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 1/2019/G
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru 1/2019/G
Lista członków Rady biorących udziałw ocenie w ramach naboru 1/2019/G
Rejestr interesów członkow Rady w ramach naboru 1/2019/G
Protokoł z posiedzenia Rady w ter minie 17.04.2019r – 26.04.2019r