INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROJEKTU

Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt” rozpoczyna realizację projektu pn. „Babki z krzemienia” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019 r. – 30.11.2020 r.

Projekt skierowany jest do kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, integracja środowisk kobiecych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Na uczestniczki czekają oryginalne i jedyne w swoim rodzaju warsztaty, min. sztuka profesjonalnego opowiadania, cykl warsztatów kulinarnych i zielarskich czy blok zdrowotno-rekreacyjny połączony z promocją zdrowego stylu życia. To również innowacyjne działania animacyjne takie jak gra wiejska „Chleb z masłem” czy inspirujące wizyty studyjne do najciekawszych miejsc w Polsce związanych z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich.

Działania projektowe wspiera Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”.

W projekcie przewidzieliśmy następujące kryteria rekrutacji:

  1. Kobiety z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu LGD „Krzemienny Krąg” powyżej 50 roku życia.
  2. Poziom aktywności na polu działalności organizacji kobiecych.
  3. Liczba zrealizowanych inicjatyw/projektów na rzecz poprawy warunków życia kobiet na obszarach wiejskich.

Z każdego KGW zapraszamy 2 osoby, ze względu na ograniczona liczbę miejsc. Przewidujemy listę rezerwową.

W załączeniu podajemy formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w projekcie, który do dn. 3 czerwca 2019 należy przesłać na adres emailowy: edubalt@wp.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” pod adres Bałtów 55. Decyduje kolejność zgłoszeń!

– Formularz zgłoszeniowy FIO 2019