Odwiedziny ukraińskich samorządowców

„Stowarzyszenie Krzemienny Krąg jest miejscem, które po prostu trzeba zobaczyć będąc w województwie świętokrzyskim” – powiedziała Agnieszka Migoń, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej z Kielc.

I właśnie dlatego nas odwiedziła grupa przedstawicieli samorządowych z Ukrainy. Okazuje się bowiem, że rozwój gminy Bałtów jest wzorem godnym do naśladowania nie tylko w Polsce, co przedstawił w swojej prelekcji Jarosław Kuba – prezes Stowarzyszenia.

spotkaniu uczestniczyli również burmistrzowie oraz wójtowie miast i gmin wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg”. Mieli okazję, by osobiście opowiedzieć uczestnikom wizyty studyjnej o swoich doświadczeniach samorządowych.

Wójt gminy Bałtów – Hubert Żądło – przedstawił plany na dalszy rozwój gminy i przekazał wszystkim uczestnikom pamiątkowe gadżety.