Kolejny etap projektu „Zdolne Bestie” już za nami

W lutym przeprowadzono 6 szkoleń dla zespołów uczniowskich ze szkół w Ćmielowie, Kunowie, Lipsku, Siennie, Solcu nad Wisłą i Ostrowcu Świętokrzyskim.

Na warsztatach młodzież doskonaliła umiejętności autoprezentacji i technik prezentacyjnych.

Zakres tematyczny warsztatu:

• autoprezentacja, techniki prezentacji, wystąpienia publiczne;
• tworzenie projektów kreatywnych: empatyzacja, definiowanie problemu, metaplan, określanie celów i działań;
• przedstawienie ram Konkursu “Zdolne Bestie” – etapy, oczekiwane efekty pracy grup.

Cele warsztatu:

• rozwój umiejętności z zakresu autoprezentacji oraz prezentacji projektów;
• doskonalenie umiejętności komunikacji werbalnej i mowy ciała;
• doskonalenie umiejętności definiowania odbiorców działań, problemów/ wyzwań projektowych oraz generowania kreatywnych pomysłów;
• rozwój umiejętności definiowania mierzalnych i realistycznych celów.