Harmonogram: LABORATORIUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „Junior Biznes” w ramach projektu współpracy „KREATOR PRZEDSIEBIORCZOŚCI”

Termin Zadanie Opis zadania
sierpień – wrzesień 2018r „Junior – Biznes w grze”
rekrutacja uczestników
Rekrutacja uczestników.
30 październik 2018r Gala „Junior – Biznes Start” Inauguracja projektu „Kreator Przedsiębiorczości” – uroczysta gala dla szkół biorących udział w projekcie.
07 listopad 2018r Szkolenie z gier strategicznych dla nauczycieli prowadzących grupy uczestników Uczestnicy szkolenia wezmą udział w ośmiogodzinnym szkoleniu, na którym zapoznają się z metodologia gier strategicznych oraz nauczą się w jaki sposób prowadzić metodą warsztatową gry strategiczne.
Opiekunowie dostana do dyspozycji na okres 2 lat za darmo gry strategiczne – jako innowacyjna metoda edukacji przedsiębiorczości.05 grudzień 2018rTurniej wiedzy z przedsiębiorczości I10 drużyn 5 osobowych wezmą udział w interdyscyplinarnym turnieju, który będzie składał się z różnych form sprawdzenia wiedzy na temat przedsiębiorczości. Wynikiem turnieju będzie wyłonienie najlepszych 6 drużyn, które przejdą do drugiego etapu rywalizacji.
Od 05 grudzień 2018r
do 15 styczeń 2019r
Turniej wiedzy z przedsiębiorczości II 6 drużyn 5 osobowych wezmą udział w konkursie pod tytułem „Mała Firma- Duży Sukces”.
Konkurs ten polegał będzie na przygotowaniu biznesplanu.
W ramach konkursu zostanie przygotowanych 6 różnych pomysłów na prowadzenie firmy. W trybie losowania drużyny wybiorą jeden z pomysłów, dla którego będą musiały do 15.01.2019r przygotować komplety biznesplan. Rozstrzygniecie konkursu do 31.01.2019r. Efektem oceny będzie wyłonienie 3 najlepszych drużyn.
Kwiecień 2019r Warsztaty z gier strategicznych dla szkól uczestniczących w projekcie Przeszkoleni nauczyciele przeprowadza w ramach trwania projektu warsztaty z gier strategicznych w swoich szkołach.
Maj 2019r Wyjazd na 7 dni do partnera z zagranicy dla zwycięskich drużyn wraz z nauczycielami prowadzącymi Zwycięscy konkursów: „Turniej wiedzy o przedsiębiorczości” i „Mała Firma – Duży Sukces”
Trzy drużyny po 5 osób z opiekunami otrzymają nagrodę w postaci 7-dniowego pobytu u zagranicznego partnera projektu na Słowacji.