Kreatywny znaczy przedsiębiorczy!

30.10.2018 r. w siedzibie Niepublicznej Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Św. uroczyście został zainaugurowany projekt „Kreator Przedsiębiorczości” realizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.

Projekt jest skierowany do 5 – osobowych zespołów uczniów klas starszych szkół podstawowych oraz tegorocznych gimnazjalistów, z terenu 9 gmin LGD oraz Ostrowca Św.
a jego realizacja potrwa do końca czerwca 2019 r.

Celem projektu jest pobudzenie przedsiębiorczych postaw młodych ludzi oraz ich edukacja ekonomiczna.

Obecnie wdrażany system edukacji podnosi te kwestie w stopniu niewystarczającym
i pobieżnym, stąd wszelkie inicjatywy mające na celu wzrost zainteresowania młodzieży postawami pro przedsiębiorczymi są bardzo potrzebne.

Projekt zakłada nowoczesne metody pracy min. gry strategiczne
i symulacyjne, konkursy wiedzy, warsztaty pisania biznesplanów i wniosków dotacyjnych.

3 najlepsze Drużyny wyjadą na wyjazd studyjny na Słowację.

W gali „Junior Biznes” udział oprócz młodzieży wzięli Nauczyciele – Opiekunowie Drużyn, samorządowcy i eksperci.

Inaugurację poprowadził Jarosław Kuba – Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.