Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza na Walne Zebranie, które odbędzie się dnia 20.09.2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” (Bałtów 55 – Klub „BAŁTEK”)

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

2. Stwierdzenie prawomocności Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór Przewodniczącego, Protokolanta, Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie Uchwały w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

6. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia składki członkowskiej dla samorządów gminnych z tytułu przynależności do Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

7. Dyskusja na temat wprowadzanych zmian w Lokalnej Strategii Działania Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.

8. Sprawy różne.

9. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”.