Umowy na lokalne inicjatywy podpisane

16 lipca 2018 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”  odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach Przedsięwzięcia 1.1. „Inicjatywa  grup mieszkańców na rzecz rozwoju LGD” w poddziałaniu „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Gminy przeznaczą zdobyte środki na organizację imprez plenerowych, festynów i pikników rodzinnych. Już dziś serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony by poznać więcej szczegółów na temat zbliżających się wydarzeń.