LGD- kreatorzy przedsiębiorczości z unijnym dofinansowaniem

21 Lokalnych Grup Działania z sześciu województw podpisało umowy o współpracy w ramach międzynarodowego projektu „Kreator przedsiębiorczości”. Jego koordynatorem jest LGD „Region Włoszczowski”, dlatego podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. – Jesteście Państwo rzetelnym i wiarygodnym partnerem dla władz publicznych – mówił marszałek Adam Jarubas w Hotelu Uroczysko w Cedzynie podczas podpisywania umów z przedstawicielami Lokalnych Grup Działania. Wartość projektu to prawie 3 miliony złotych.

Więcej informacji na stronie: https://www.swietokrzyskie.pro/lgd-kreatorzy-przedsiebiorczosci-z-unijnym-dofinansowaniem/