Konkurs z nagrodami na nazwę szlaku rowerowego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza wszystkich miłośników dwóch kółek i nie tylko, do udziału w konkursie na nazwę szlaku rowerowego.
Oprócz doskonałej zabawy, w naszym konkursie można wygrać szereg atrakcyjnych nagród.

Propozycje należy wysłać mailem na adres: konkursrowerowy@krzemiennykrag.info Temat wiadomości: KONKURS NA NAZWĘ SZLAKU ROWEROWEGO.
Sieć międzygminnych szlaków rowerowych połączy wszystkie dziewięć gmin, wchodzących w skład LGD „Krzemienny Krąg”, tj. Bodzechów, Bałtów, Ćmielów, Kunów w powiecie ostrowieckim, Sienno, Rzeczniów, Lipsko, Solec nad Wisłą oraz Chotcza w powiecie lipskim.

Główne założenia tego projektu to zinwentaryzowanie istniejących szlaków komunikacyjnych, edukacja poprzez elementy krajoznawcze, historyczne, turystyczne , zastosowanie nowych technologii oraz prosta ogólnodostępna i bezpłatna forma przekazu. Według szacunków wspólnie zostaną przygotowane szlaki o długości 1200 kilometrów, a to ogromne przedsięwzięcie.

Należy podkreślić, że to wspaniały produkt turystyczny, który stać się może alternatywą do spędzania wolnego czasu zarówno dla mieszkańców, jak i licznie odwiedzających teren LGD „Krzemienny Krąg” turystów. Projekt zakłada również powstanie miejsc przyjaznych rowerzystom wyposażonych w wiaty turystyczne oraz samoobsługowych stacji naprawy rowerów.
Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej propozycji nazwy dla szlaku rowerowego. Kapituła Konkursu wybierze spośród wszystkich nadesłanych propozycji najlepszą nazwę, która odtąd będzie promowała szlak. Wszystkie szlaki zostaną w prosty i czytelny sposób oznakowane i opisane
na tablicach informacyjnych. W tym celu przygotowane zostaną dwa rodzaje map ścieżek rowerowych. Pierwsza z nich w nakładzie 2000 sztuk na gminę będzie prezentowała trasy rowerowe
z uwzględnieniem najciekawszych obiektów turystycznych gmin LGD „Krzemienny Krąg”. Na drugiej mapie w nakładzie 1400 sztuk na gminę naniesione zostaną przebiegi i ślady gps tras rowerowych wraz z opisem. Ponadto wykonany zostanie interaktywny przewodnik po trasach rowerowych dostępny na urządzenia mobilne.
Wszystkie szczegóły konkursu dostępne w regulaminie na stronie www.krzemiennykrag.info