Wyniki oceny wniosków – Nabór nr 6/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach
Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych
w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r.
Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:
Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 6/2017
Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017
Lista wniosków niespełniających warunków udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017
Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru nr 6/2017
Rejestr interesów członków Rady dotyczący naboru nr 6/2017
Protokół z posiedzenia Rady w terminie 03.01.2018 r. – 09.01.2018 r.