Ruszają prace nad szlakami rowerowymi

Dzisiejsze spotkanie nadało ostateczny wygląd pracom nad rowerowymi szlakami biegnącymi we wszystkich 9 gminach Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Ustalono szczegóły dotyczące przebiegu poszczególnych tras rowerowych, które w sumie liczyć będą 1200 km. Duża część spotkania poświęcona została aplikacji mobilnej, która jest w fazie przygotowania. To duża innowacja na szeroką skalę, która mamy nadzieję spotka się ze sporym zainteresowaniem.

Następnie dyskutowano nad wiatami przystankowymi, wyposażonymi w samoobsługowe stacje naprawy rowerów. Poruszono również temat oznakowania szlaków oraz ich promocji. Dlatego też pod koniec lutego zostanie ogłoszony konkurs na nazwę szlaków. Natomiast oficjalne otwarcie nastąpi 9 czerwca.

Będziemy na bieżąco informować o postępie prac.