Miesiąc: Styczeń 2018

Film promujący KOOWES

Mamy to!!! Film promujący dobre praktyki przy wsparciu Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Obejrzyj koniecznie!!! http://www.lokalnatelewizja.pl/wiadomosci/14850,ekonomia-spoleczna-laczy-ludzi  


 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR   Kompetencje: – posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia; – posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu


Tradycją stało się noworoczne spotkanie Jarosława Kuby – prezesa Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” z włodarzami samorządów, wchodzących w skład LGD-u. Burmistrzowie i wójtowie zostali poinformowani o jednej z inicjatyw, którą podjął „Krzeminny Krąg”, w ramach funkcjonowania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, tj. o budowaniu współpracy, której celem jest budowanie społecznie odpowiedzialnego terytorium, opartego na współpracy środowiska lokalnego i rozwoju ekonomii społecznej na terenie Powiatu Ostrowieckiego i Ostrowca Świętokrzyskiego.


Ruszają prace nad szlakami rowerowymi

Dzisiejsze spotkanie nadało ostateczny wygląd pracom nad rowerowymi szlakami biegnącymi we wszystkich 9 gminach Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Ustalono szczegóły dotyczące przebiegu poszczególnych tras rowerowych, które w sumie liczyć będą 1200 km. Duża część spotkania poświęcona została aplikacji mobilnej, która jest w fazie przygotowania. To duża innowacja na szeroką skalę, która mamy nadzieję spotka się ze sporym zainteresowaniem. Następnie dyskutowano nad wiatami przystankowymi, wyposażonymi


24 stycznia 2018r. w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości odbyło się spotkanie, mające na celu wypracowanie planu współpracy pomiędzy Kielecko-Ostrowieckim Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej a lokalnymi podmiotami, działającymi w sektorze aktywizacji i społecznej reintegracji. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele: Powiatowego Urzędu Pracy, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Warsztatów Terapii Zajęciowej, ks. Paweł Anioł. Spotkanie poprowadzili: Anna Górak –


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.5 Rozwój działalności gospodarczej w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA: Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 7/2017 Lista operacji niewybranych do finansowania w ramach naboru 7/2017 Lista wniosków spełniających


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.2 Powstanie nowych podmiotów gospodarczych w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA: Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru 6/2017 Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru nr 6/2017


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD w terminie 16.11.2017 r. – 30.11.2017 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych. DO POBRANIA: Lista operacji wybranych do finansowania w ramach naboru