Aktywnie z rowerem – podpisanie umów na szlaki rowerowe

W dniu dzisiejszym w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Częstocicach odbyło się uroczyste podpisanie umów z 10 podmiotami ( w tym 8 organizacji pozarządowych i 2 samorządy) na projekt grantowy pod nazwą „Aktywnie z rowerem na terenie dziewięciu gmin Krzemiennego Kręgu”.

Głównym założeniem projektu grantowego jest powstanie sieci międzygminnych szlaków rowerowych łączących wszystkie gminy wchodzące w skład LGD „Krzemienny Krąg”. W ramach realizacji zadania zostaną wykonane przystanie rowerowe oraz stacje naprawy rowerów.  Wszystkie szlaki będą odpowiednio oznakowane oraz wyposażone w mapy turystyczne. Nie zabraknie również nowoczesnej technologii, planowane jest bowiem powstanie aplikacji mobilnej, jako swoistego przewodnika dla osób, które cieszyć się będą korzystaniem ze ścieżek rowerowych.

Czas realizacji projektu grantowego: grudzień 2017 – czerwiec 2108