XI Leśna Biesiada w Janiku

Stowarzyszenie Ziemi Janickiej „Zgoda”
Realizując Zadanie Burmistrza Miasta i Gminy Kunów
ma zaszczyt zaprosić

na XI Leśną Biesiadę, która odbędzie się
w dniu 25 czerwca 2017 – niedziela
miejscowość Janik ul Szkolna – Park

rozpoczęcie od godzina 14 00
Nad udanym przebiegiem całej imprezy
będzie czuwał nasz „Duch Lasu”