Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się Walne Zebranie Członków.

Spotkanie rozpoczął i poprowadził Prezes Stowarzyszenia – Pan Jarosław Kuba. Na początku stwierdzono prawomocność zebrania, gdyż z 62 członków w obradach uczestniczyło 39 osób. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. Protokolantem zebrania została wybrana Pani Justyna Niedziela-Gawlik natomiast w skład komisji skrutacyjnej weszli: Pani Violetta Gajewska, Pan Józef Grabowski i Pan Konrad Żelazowski.

Następnie Pan Jarosław Kuba przedstawił sprawozdanie merytoryczne za rok 2016, a Pani Grażyna Zajączkowska z Biura Rachunkowego „AGA” złożyła sprawozdanie finansowe.

W związku z upływem kadencji wybrane zostały organy statutowe Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, tj. Zarząd, Rada i Komisja Rewizyjna. Wszystkie uchwały zostały podjęte jednogłośnie. Zmiany statutowe okazały się niewielkie, co pokazuje, że dotychczasowe działania podejmowane przez władze stowarzyszenia spotkały się z aprobatą wszystkich jego członków.