Miesiąc: Maj 2017

Uczestnicy wcześniejszych warsztatów animacyjnych mieli okazję odwiedzić Cieszyn. To miejsce, gdzie ekonomia społeczna ma bogate doświadczenie. Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem” od początku mieli świadomość, że znalezienie pracy osobom bezrobotnym i bezdomnym jest podstawowym warunkiem przywrócenia im godnego życia. Założyli więc Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, która uruchomiła i prowadzi przedsiębiorstwo społeczne. Tutaj osoby zagrożone wykluczeniem znalazły zatrudnienie w stolarni, ślusarni,


Dnia 09.05.2017r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się Walne Zebranie Członków. Spotkanie rozpoczął i poprowadził Prezes Stowarzyszenia – Pan Jarosław Kuba. Na początku stwierdzono prawomocność zebrania, gdyż z 62 członków w obradach uczestniczyło 39 osób. Jednogłośnie zatwierdzono porządek obrad. Protokolantem zebrania została wybrana Pani Justyna Niedziela-Gawlik natomiast w skład komisji skrutacyjnej weszli: Pani Violetta Gajewska, Pan Józef Grabowski i Pan Konrad


Trwają kolejne, dwudniowe warsztaty animacyjne. Bałtowski Inkubator Przedsiębiorczości gości u siebie uczestników z gminy Masłów. To osoby zainteresowane tworzeniem nowych podmiotów ekonomii społecznej, którym leży na sercu rozwój lokalnej społeczności. Prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, poprowadził prezentację dotyczącą rozwoju gminy Bałtów na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat co udowodniło wszystkim zgromadzonym, jak wielki potencjał kryje się w każdej społeczności.


Bałtów to gmina, która swym bogactwem atrakcji turystycznych ciągle zachęca do odwiedzin. Tym razem Wójt Gminy Bałtów – Andrzej Jabłoński oraz prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg” – Jarosław Kuba, witali u siebie samorządowców z Gminy Pyzdry, województwo wielkopolskie. Po stronie gości byli min. Burmistrz Pyzdr – Przemysław Dębski oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej – Elżbieta Kłossowska. Spotkanie odbyło się w Inkubatorze Przedsiębiorczości, prowadzonym