Warsztaty animacyjne w Bałtowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Krzemienny Krąg” trwają kolejne warsztaty animacyjne, związane z działaniem Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej,  których celem jest aktywizacja lokalnej społeczności. Tym razem grupa z gminy Mirzec, pod okiem animatora Rafała Krenza, uczy się, jak korzystać z własnych zasobów i aktywnie wcielać w życie nowe pomysły.