Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” gości u siebie zaprzyjaźnione LGD-y: „Między Wisłą a Kampinosem” i „Krajna Złotowska”.

Przez dwa dni Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” gości u siebie zaprzyjaźnione LGD-y: „Między Wisłą a Kampinosem” i „Krajna Złotowska”.

Inspiracją do spotkania była wieloletnia współpraca i znajomość Prezesa LGD „Krzemienny Krąg” Jarosława Kuby z Markiem Romańcem, Dyrektorem biura LGD „Krajna Złotowska”. Realizujemy razem projekt współpracy dotyczący budowania lokalnej marki i sieciowego produktu turystycznego. Ponad to w wizycie uczestniczy wielu znamienitych gości, w tym 10 wójtów i burmistrzów, 3 członków Zarządu, na czele z wice Starostą oraz kadra kierownicza z terenów wyżej wymienionych LGD-ów.

Pierwszego dnia grupa odwiedziła Ostrowiec Świętokrzyski i uczestniczyła w wykładach przedstawiających zasady budowania marki lokalnej i sieciowych produktów turystycznych. Była również okazja do wymiany doświadczeń z wdrażania nowego LEADERA w obecnym procesie programowania. Późnym popołudniem uczestnicy spotkali się z przedstawicielami lokalnych samorządów, w tym z wójtem Bałtowa Andrzejem Jabłońskim, wice wójtem Bodzechowa Romanem Kaczmarskim oraz z wójtem Rzeczniowa – Karolem Burkiem. Powrócono do tematów już omawianych, ale ważnych z punktu widzenia samorządów, tj. wdrażania nowego procesu programowania, pozyskiwaniem funduszy europejskich oraz spraw związanych z funkcjonowaniem Lokalnych Grup Działania.

Drugiego dnia LGD „Krzemienny Krąg” gościł uczestników u siebie. Prezes Stowarzyszenia, Jarosław Kuba, poprowadził seminarium dotyczące procesu kształtowania marki lokalnej w Bałtowie. Przedstawił w pełni profesjonalny kompleks turystyczno-rekreacyjny z całoroczną propozycją spędzania czasu wolnego, który jest dziś z powodzeniem wykorzystywany w czasie wizyt licznych grup turystów. Następnie grupa udała się na zwiedzanie Jura Parku, by osobiście przekonać się o wartości inwestycji.

Uczestnikom wizyty życzymy wielu inspiracji i możliwości ich realizacji.