Przedstawiciele KOOWES–u uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

W dniu 10.04.2017 r. Przedstawiciele Kielecko–Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Anna Mikołajczyk, Magdalena Wójtowicz i Jarosław Kuba – uczestniczyli w III posiedzeniu Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Świętokrzyskiego.

W trakcie posiedzenia podsumowano pierwszy rok realizacji projektu pozakonkursowego „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna”. Przedstawione zostały również działania, które planowane są,
w ramach tego projektu, w najbliższym czasie.

Spotkanie było również okazją do przyjęcia przez Członków Komitetu raportów opracowanych w 2016 roku: „Klauzule społeczne w województwie świętokrzyskim” oraz „Kondycja sektora ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim”.

Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali także rekomendacje dotyczące rozwoju ekonomii społecznej w województwie świętokrzyskim, które zostały wcześniej wypracowane w trakcie spotkań Grup Tematycznych.

W trakcie posiedzenia toczyła się ożywiona dyskusja na temat sytuacji przedsiębiorczości społecznej w naszym województwie oraz działalności OWES – ów. Moderatorem tej dysputy była Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Kielcach Pani Barbara Jakacka – Green. Na jej zaproszenie Pani Anna Bugajska przedstawiła założenia projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” realizowanym przez Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych w partnerstwie z Fundacją „Idea Rozwoju” oraz Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych. Na spotkaniu wielokrotnie podkreślano, że jedynie wspólne działanie wielu organów może przynieść wszystkim wymierne korzyści.