Śląski Związek Gmin i Powiatów

LGD „Krzemienny Krąg” gości dziś u siebie Śląski Związek Gmin i Powiatów. Przedstawiciele tamtejszych Lokalnych Grup Działania, wśród nich lokalni burmistrzowie i wójtowie, zostali zapoznani z aktywnością naszych działań na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Prezes Stowarzyszenia, Jarosław Kuba, podzielił się z uczestnikami wiedzą na temat powstawania produktu turystycznego gminy Bałtów przy wsparciu społeczności lokalnej.