Wytyczamy rowerowe szlaki

W dniu 6 marca 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie, podczas którego rozpoczęto prace nad koncepcją utworzenia ścieżek rowerowych na terenie całej Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 9 gmin wchodzących w skład LGD „KK”. Uczestnicy zapoznali się z pomysłem na wyznaczenie, oznakowanie i przygotowanie miejsc pod szlak rowerowy. Na obszarze projektu zostanie wyróżnionych kilka miejsc przyjaznych rowerzystom, gdzie można dokonać np. drobnej naprawy rowerów lub skorzystać z apteczki pierwszej pomocy.
Wszyscy zgromadzenie wyrazili duże zainteresowanie tematem i wkrótce zostaną podjęte kolejne kroki by urzeczywistnić wyżej podjęty cel.

Szukaj kolejnych informacji już niebawem!