Posiedzenie Rady Programowej – PROTESTY Nabór 3/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”
informuje, iż zakończono ponowną ocenę wniosków, do których oceny wpłynęły protesty
w ramach naboru wniosków nr 3/2017

DO POBRANIA: