„Krzemienny Krąg” z wizytą w Cieszynie

Za nami trzydniowy wyjazd studyjny do Cieszyna w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego” organizowany przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

W ramach wizyty odwiedziliśmy m.in. Stowarzyszenie „Wilamowianie”, gdzie mieliśmy wykład dotyczący kultury i języka wilamowskiego oraz krótkie warsztaty z języka wilamowskiego.  Następnie przejechaliśmy do Cieszyna, gdzie przez najbliższe dwa dni gościliśmy w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”. Tam zapoznaliśmy się z zasadami funkcjonowania samej Fundacji, jak również Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Być Razem”. W ramach działalności gospodarczej prowadzona jest przez Fundację – Manufaktura WellDone oraz pralnia.

Jako dobre praktyki poznaliśmy działalność Spółdzielni Socjalnej „Parostatek” (żywa architektura – projektowanie i wykonywanie płotów, obiektów ogrodowych, elementów placów zabaw z rosnącej wierzby, dinksy – pamiątki, projektowanie graficzne, filmy).

Drugiego dnia spotkaliśmy się z Burmistrzem Miasta Cieszyna Panem Ryszardem Macurą, odwiedziliśmy Centrum profilaktyki Edukacji i Terapii „Kontakt”, Centrum Edukacji Socjalnej oraz Powiatowy Ośrodek Wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Jednostki te prowadzone są przez Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Być Razem”.

Dzień zakończyliśmy prelekcją dotyczącą ekonomizacji organizacji pozarządowych.

Trzeci dzień wizyty poświęciliśmy na wizytę w Domu Matki i Dziecka również prowadzonym przez Stowarzyszenie „Być Razem” i zwiedzaniu miasta Cieszyn.

15369853_1333001420110924_680361984_o  15354200_1333005533443846_628106467_o  15388679_1333003980110668_2069347062_o  15388771_1332999903444409_1185131514_o

SONY DSC