Miesiąc: Kwiecień 2016

Podpisanie umowy

Dnia 21 kwietnia 2016 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się uroczyste podpisanie Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego, a Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”. Lokalna Strategia Rozwoju złożona przez LGD „Krzemienny Krąg” została wybrana do współfinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju


Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do mieszkańców województwa świętokrzyskiego, którzy ukończyli 30 rok życia, planują otworzyć własną działalność gospodarczą, są zarejestrowani jako Osoby Bezrobotne w Urzędzie Pracy (I i II profil pomocy) oraz chcą skorzystać z naszego wsparcia w postaci…


  W dniach 8 – 10 kwietnia 2016 roku już po raz ósmy w Kielcach obyły się Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki  AGROTRAVEL. Jest to jedyna tego rodzaju impreza wystawiennicza w Polsce, ukierunkowana na promocję produktów związanych z turystyką wiejską i agroturystyką. Targi są również doskonałą okazją do prezentacji i promocji oferty wypoczynkowej na wsi oraz wymiany doświadczeń wśród licznych podmiotów działających w sektorze turystyki na obszarach wiejskich. Ich