Młodzieżowe Rady

Nazwa projektu: „Młodzieżowe Rady – edukacja obywatelska w praktyce”
Okres realizacji projektu: 02.02.2015 r. – 31.01.2016 r.
Wartość projektu: 349 330,00 zł

Dotacja przyznana w ramach programu Obywatele dla Demokracji, prowadzonego przez Fundację im. Stefana Batorego we współpracy z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży, finansowanego ze środków Funduszy EOG (Europejski Obszar Gospodarczy).

Projekt realizowany był w partnerstwie z Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych MiLA z Krakowa oraz Stowarzyszeniem „Kawaleria” z Toporzyska.

Przedmiotem projektu było wsparcie funkcjonowania młodzieżowych rad w 8 gminach województwa małopolskiego i świętokrzyskiego, powołanie i wsparcie kolejnych 4, dostarczenie im wiedzy, umiejętności i narzędzi do działania.

Istotnym elementem projektu była realizacja przez młodzieżowe rady wyłonionych w konkursie 12 inicjatyw oraz edycja gazety, wydawanej przez młodzieżową redakcję dwóch młodzieżowych rad z Jordanowa, jako narzędzia komunikacji z rówieśnikami. Ważnym aspektem projektu było tworzenie i testowanie modeli wsparcia młodzieżowych rad przez lokalnych opiekunów/animatorów.