Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej

Nazwa projektu: „Centrum Dziedzictwa Przedsiębiorczości Społecznej”
Okres realizacji projektu: 01.07.2012 r. – 30.09.2013 r.
Wartość projektu: 200 000,00 zł

Źródłem finansowania był Program Operacyjny Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2012.
Celem projektu było zapoznanie 30 uczestników projektu z zasadami oraz ideą przedsiębiorczości społecznej, przekazanie uczestnikom idei zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego korzystania z zasobów przyrodniczych, czy kulturowych i historycznych swojego obszaru.

Ważnym elementem projektu było również opracowanie i wydanie podręcznika prezentującego proces komercjalizacji w/w produktów w aspekcie przedsiębiorczości społecznej wraz z prezentacją samych produktów.