Gmina Kunów

g-kunowNaznaczony tradycjami dymarskimi z czasów rzymskich, a począwszy od średniowiecza także kamieniarskimi obszar Gminy Kunów równo rozdziela atrakcje pomiędzy to, co stworzyły natura i człowiek. Malownicza Dolina Świśliny pełna jest cudów przyrody, do której zaliczają się pomniki przyrody nieożywionej w Dołach Biskupich, Dołach Opacich i Nietulisku Dużym. Ale stare kamieniołomy dolomitu czy piaskowca noszą również ślad ludzkiej działalności, liczące nierzadko tysiące lat.

Ślady kamieniarskich mistrzów, które przed laty podziwiali polscy królowie i carowie Rosji spotkać można na kunowskim Rynku oraz tutejszej nekropolii. Wiele spośród ocalałych zabytków techniki, jak ruiny walcowni i pozostałości układu wodnego w Nietulisku, wciąż budzi podziw. Innym, jak dawna Fabryka Tektury w Dołach Biskupich – Witulinie, czy dwór w Chocimowie, towarzyszą znakomite postaci literatów Witolda Gombrowicza, czy Mariana Ośmiałowskiego. Rys talentu architekta pozostawił na kunowskiej dzwonnicy sam Wojciech Gerson, a stojąca po sąsiedzku świątynia pamięta niespokojne czasy potopu szwedzkiego.

Sławny kardynał Zbigniew Oleśnicki, który uratował pod Grunwaldem życie króla Władysława Jagiełły, pozostawił po sobie na rozstaju dróg w lasach Puszczy Iłżeckiej najstarszą, wolnostojąca kaplicę w Polsce, wyznaczającą niegdyś granicę dóbr biskupów krakowskich. Kunów był wówczas siedzibą klucza, a przez miejscowość prowadził jeden z najstarszych w regionie traktów handlowych. Puszcza Iłżecka do dziś pozostaje jednym z największych kompleksów leśnych w regionie, którego kolejną atrakcją turystyczną mają szansę zostać malowniczo położone zapora i zbiornik Wióry.

Galeria zdjęć