Gmina Chotcza

g-chotczaOsobliwością jest Rezerwat „Borowiec”, gdzie rosnąca w obszarach szuwarowych trzcina, tatarak i roślinność wielkoturzycowa stanowi ostoję wymierającego żółwia błotnego, jednego z dwu drapieżnych bohaterów Szlaku „Żółwia i dinozaura”, który łączy obszar „Krzemiennego Kręgu”.

Nieskażona, nadwiślańska przyroda kusi bogactwem gniazdującego ptactwa. W wiklinach, łęgach i szuwarach występuje ponad 320 gatunków, w tym około 40 to rzadkie ptactwo wodno błotne, m.in. derkacze, ostrygojady, rybitwy białoczelne. Równie ciekawi przedstawiciele reprezentują gatunki zimujące w Dolinie Wisły chociażby czaple siwe, mewy śmieszki, łyski, gągoły, a nawet orły bieliki.

Równie fascynujący jest świat archeologii, który stopniowo odsłania m.in. w Niemieryczowie, Zajączkowie, czy na Jarentowskim Polu znaleziska z minionych epok z wczesnośredniowiecznym grodziskiem w Gniazdkowie na czele. W Zajączkowie wciąż zachowuje sprawność datowany na rok 1916 młyn poruszany podwójnym kołem podsiębiernym. Warte obejrzenia są kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy ze śladami krwawych walk z czasów ostatniej wojny na ceglanych ścianach, kaplica z XIX wieku, a także założony w XVII wieku cmentarz parafii rzymsko katolickiej w Chotczy Dolnej.

Obszar gminy nasycony jest miejscami pamięci narodowej związanych głównie z okresem powstania listopadowego oraz działalnością licznych oddziałów partyzanckich oraz walkami o przyczółek pod Chotczą w czasach II wojny światowej. Dziś warunki naturalne gminy: bogata szata roślinna, ciekawe ukształtowanie terenu z urozmaiconą siecią wodną i ekologicznym rolnictwem stwarzają dogodne warunki do rozwoju turystyki.

 

Galeria zdjęć