Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

ZARZĄD:

1. Jarosław Kuba – Prezes
2. Jacek Witkowski – Wiceprezes
3. Paweł Gawron – Wiceprezes
4. Barbara Wronikowska – Sekretarz
5. Marek Terczak
6. Fabian Smaga
7. Bożena Krajewska – Wróbel
8. Anna Ziętala
9. Tomasz Fijoł

RADA:

1. Justyna Niedziela – Gawlik – Wiceprzewodnicząca
2. Dorota Wojtas – Lorek
3. Henryka Staroszczuk
4. Teresa Łucka
5. Karolina Figura
6. Grzegorz Adamski
7. Marek Łata
8. Irena Małgorzata Mendyk
9. Piotr Stępień
10. Andrzej Szumliński
11. Artur Dygas
12. Katarzyna Halat

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Beata Walczyk
2. Zbigniew Tyczyński
3. Krzysztof Furmanek