Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

ZARZĄD:

1. Jarosław Kuba – Prezes
2. Jacek Witkowski – Wiceprezes
3. Paweł Gawron – Wiceprezes
4. Barbara Wronikowska – Sekretarz
5. Fabian Smaga – Skarbnik
6. Bożena Krajewska – Wróbel
7. Tomasz Fijoł

RADA:

1. Justyna Niedziela – Gawlik – Przewodnicząca
2. Dorota Wojtas – Lorek – Wiceprzewodnicząca
3. Karolina Flont – Sekretarz
4. Henryka Staroszczuk
5. Teresa Łucka
6. Grzegorz Adamski
7. Marek Łata
8. Andrzej Szumliński
9. Katarzyna Iwan
10. Katarzyna Borowska
11. Bożena Ryciak – Pospischil
12. Tomasz Okręt
13. Ilona Chlebna

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Beata Walczyk – Przewodnicząca
2. Krzysztof Furmanek – Wiceprzewodniczący
3. Zbigniew Tyczyński