Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

ZARZĄD:

1. Jarosław Kuba – Prezes
2. Tomasz Mroczek – Wiceprezes
3. Jacek Witkowski – Wiceprezes
4. Barbara Wronikowska – Sekretarz
5. Robert Burda – Skarbnik
6. Marek Terczak
7. Paweł Gawron
8. Fabian Smaga
9. Bożena Krajewska – Wróbel
10. Anna Ziętala

RADA:

1. Andrzej Jabłoński – Przewodniczący
2. Justyna Chamera – Wiceprzewodnicząca
3. Justyna Niedziela – Gawlik – Sekretarz
4. Dorota Wojtas – Lorek
5. Henryka Staroszczuk
6. Teresa Łucka
7. Karolina Figura
8. Grzegorz Adamski
9. Marek Łata
10. Irena Małgorzata Mendyk
11. Piotr Stępień
12. Andrzej Szumliński

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Beata Walczyk
2. Zbigniew Tyczyński
3. Krzysztof Furmanek