Władze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”

ZARZĄD:

1. Jarosław Kuba – Prezes
2. Jacek Witkowski – Wiceprezes
3. Paweł Gawron – Wiceprezes
4. Barbara Wronikowska – Sekretarz
5. Marek Terczak
6. Fabian Smaga
7. Bożena Krajewska – Wróbel
8. Anna Ziętala
9. Tomasz Fijoł

RADA:

1. Justyna Chamera – Przewodnicząca
2. Justyna Niedziela – Gawlik – Wiceprzewodnicząca
3. Dorota Wojtas – Lorek
4. Henryka Staroszczuk
5. Teresa Łucka
6. Karolina Figura
7. Grzegorz Adamski
8. Marek Łata
9. Irena Małgorzata Mendyk
10. Piotr Stępień
11. Andrzej Szumliński
12. Artur Dygas

KOMISJA REWIZYJNA:

1. Beata Walczyk
2. Zbigniew Tyczyński
3. Krzysztof Furmanek