Rozwój działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.1.2
„Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych produktów i usług turystycznych wykorzystujących zasoby kulturowe i/lub naturalne obszaru LGD”

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: od 25 001 do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: do 70%

Opis:

  • rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia lub rozwoju atrakcyjnych produktów i/lub usług turystycznych,
  • rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w zakresie tworzenia lub rozwoju atrakcyjnych produktów i/lub usług turystycznych, i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 2.2.5
„Rozwój działalności gospodarczej”

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: od 50 000 do 200 000 zł
Poziom dofinansowania: do 70%

Opis:

  • rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej,
  • rozwój przedsiębiorczości poprzez rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji, osób realizujących operacje;
Kryteria wyboru