Projekty inne

Przedsięwzięcie 1.1.1
„Niekomercyjna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby kulturowe i/lub naturalne i/lub historyczne i/lub obyczajowe obszaru LGD”

Beneficjenci: osoby fizyczne, osoby prawne
Wartość dofinansowania: od 50 000 do 200 000 zł
Poziom dofinansowania:
63,63% dla JSFP (Jednostki Sektora Finansów Publicznych),
do 70% dla prowadzących działalność gospodarczą,
do 80% dla innych;

Opis:

 • budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej do obsługi co najmniej 2000 osób rocznie;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 1.2.2
„Spójne działania marketingowe obszaru LGD”

Beneficjenci: osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: od 250 000 do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: do 70%

Opis:

 • konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.,
 • aplikacje, wykorzystanie technik informatycznych,
 • wykorzystanie mediów w celach promocyjnych np. artykuły w czasopismach branżowych, audycje, spoty reklamowe,
 • organizacja eventów,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 30% kosztów;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 2.1.4
„Konkurs na modelową wieś”

Beneficjenci: osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą
Wartość dofinansowania: od 250 000 do 300 000 zł
Poziom dofinansowania: do 70% dla prowadzących działalność gospodarczą

Opis:

 • dokonanie wyboru wioski o liczbie mieszkańców między 150, a 300,
 • przeprowadzenie badania dotyczącego zdiagnozowania stanu obecnego i określenia potrzeb mieszkańców w trzech grupach, tj. dzieci i młodzież, rodziny, seniorzy,
 • diagnoza potrzeb mieszkańców w kontekście zagospodarowania przestrzeni publicznej i animacji społecznej z wykorzystaniem narzędzi, tj. kawiarenka obywatelska, future city game, praca z makietą, project for public spaces,
 • przygotowanie i opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego miejscowości z uwzględnieniem funkcjonalności i wizualizacji,
 • przeprowadzenie działań animacyjnych z uwzględnieniem działań międzypokoleniowych metodami takimi jak: pedagogika klanza, pedagogika cyrku, wioski tematyczne itp.,
 • konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania festyny, akcje społeczne itp.,
 • działania aktywizujące i integrujące osoby działające na rzecz swojej miejscowości/gminy itp., zagospodarowanie przestrzeni,
 • organizacja imprez łączących młodzież/mieszkańców,
 • promowanie i dbałość/ocalenie od zapomnienia tradycji, lokalnej historii,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów;
Kryteria wyboru