Projekty grantowe

Przedsięwzięcie 1.1.3
„Wykorzystanie do rozwoju turystyki zasobów dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD”

Beneficjenci:
LGD/osoby fizyczne, osoby prawne z wyłączeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP
Wartość dofinansowania: od 5 000 do 45 000 zł
Poziom dofinansowania: do 90%
Opis:

 • działania z wykorzystaniem atrakcyjności terenu np. szlaki rowerowe z infrastrukturą, szlaki piesze, kajakowe, imprezy kulturalne,
 • działania z wykorzystaniem zasobów lokalnego dziedzictwa np. rękodzieło, folklor,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów,
 • promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 1.2.3
„Wydarzenia propagujące zdrowy styl życia”

Beneficjenci:
LGD/osoby fizyczne, osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP
Wartość dofinansowania: od 15 000 do 30 000 zł
Poziom dofinansowania: do 90%

Opis:

 • konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp., imprezy biegowe, zawody, konkursy narciarskie, imprezy rowerowe, spływy kajakowe, regaty,
 • promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
 • wzmocnienie kapitału społecznego,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 30% kosztów;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 2.1.1
„Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz rozwoju obszaru LGD”

Beneficjenci:
LGD/osoby fizyczne, osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP
Wartość dofinansowania: od 5 000 do 25 000 zł
Poziom dofinansowania: do 100%

Opis:

 • konferencje, szkolenia, warsztaty, festyny, akcje społeczne itp.,
 • działania aktywizujące i integrujące osoby działające na rzecz swojej miejscowości/gminy itp., zagospodarowanie przestrzeni,
 • organizacja imprez łączących młodzież/mieszkańców,
 • promowanie i dbałość/ocalenie od zapomnienia tradycji, lokalnej historii,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 2.1.2
„Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych”

Beneficjenci:
LGD/osoby fizyczne, osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP
Wartość dofinansowania: od 5 000 do 25 000 zł
Poziom dofinansowania: do 100%

Opis:

 • konferencje, szkolenia, warsztaty, spotkania, festyny, akcje społeczne, wyjazdy studyjne itp.,
 • aktywność w mediach społecznościowych, promocja organizacji poprzez publikacje strony internetowej, Facebook,
 • promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
 • wzmocnienie kapitału społecznego,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 2.2.1
„Stworzenie i/lub rozwój produktów lokalnych”

Beneficjenci:
LGD/osoby fizyczne, osoby prawne z wykluczeniem prowadzących działalność gospodarczą oraz JSFP
Wartość dofinansowania: od 10 000 do 45 000 zł
Poziom dofinansowania: do 90%

Opis:

 • aktywizacja i integracja do działania na rzecz Stowarzyszenia i promowania produktu lokalnego, w tym rękodzieła, żywności, dziedzictwa kulturowego i historycznego,
 • promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych,
 • wzmocnienie kapitału społecznego,
 • zachowanie dziedzictwa lokalnego,
 • zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów.
Kryteria wyboru