Podejmowanie działalności gospodarczej

Przedsięwzięcie 2.2.2
„Powstanie nowych podmiotów gospodarczych”

Beneficjenci: osoby fizyczne
Wartość dofinansowania: 100 000 zł
Poziom dofinansowania: 100% premia
Opis:

  • rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje;
Kryteria wyboru

Przedsięwzięcie 2.2.3
„Powstanie nowych podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby do 34 roku życia”

Beneficjenci: osoby fizyczne do 34 roku życia
Wartość dofinansowania: 100 000 zł
Poziom dofinansowania: 100% premia

Opis:

  • rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej,
  • rozwój przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej i podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje;

 

Kryteria wyboru