Kategoria: Bez kategorii

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Krzemienny Krąg” w ramach realizacji zadania Mikrogranty – lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków, stanowiącego element projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Wspierania ekonomii i przedsiębiorczości społecznej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia ogłasza nabór wniosków na lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Smyków dla: – podmiotów


Serdecznie zapraszamy!!!

Kolejne fantastyczne wydarzenie przed nami! Już dzisiaj zapraszamy wszystkich miłośników pszczół, miodu i wszystkich produktów pszczelich na XV Świętokrzyskie Święto Pszczoły. Szczegóły i program wydarzenia podamy w najbliższym czasie.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.1.6 Pszczoły – edukacja gospodarka w służbie ochrony dzikich pszczół. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.6 Lokalne Centra Wolontariatu. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3. Oświadczenia 4. Wykaz załączników do operacji


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.4 „Krzemienny Krąg” artystycznie. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3. Oświadczenia 4. Wykaz załączników


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 1.2.1 „Podniesienie wiedzy mieszkańców na temat zdrowego stylu życia”. 1. Ogłoszenie 2. Formularz-zgłoszenia 3.


IV Forum Wolontariatu w Warszawie

Forum Wolontariatu to cykliczne wydarzenie organizowane przez program Korpus Solidarności, odbywające się raz do roku, począwszy od 2019 r., w którym jako Stowarzyszenie „Krzemienny Krąg” mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Wydarzenie dedykowane jest organizacjom, wolontariuszom, instytucjom i praktykom związanym z wolontariatem. Na uczestników zawsze czekają warsztaty, debaty, wizyty studyjne, które są wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy. Forum z 23 – 24 czerwca 2022 r. zgromadziło wolontariuszy z całej


Pszczoły na Ukrainie otrzymają pomoc

𝟮𝟮 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁𝘆, realizowane przez 12 świętokrzyskich partnerów Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich otrzymały wsparcie finansowe Umowy z przedstawicielami organizacji pozarządowych i instytucji podpisali Marszałek Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa Marek Jońca. Łączna kwota wsparcia to 𝗽𝗼𝗻𝗮𝗱 𝟵𝟯𝟬 𝘁𝘆𝘀𝗶𝗲̨𝗰𝘆 𝘇ł Działacze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zainicjowali akcję organizowania pomocy zaprzyjaźnionym pszczelarzom z Ukrainy Do specjalnej skarbonki zbierane będą datki pieniężne, które


Koncert Viki Gabor

Koncert Viki Gabor w Bałtowie za nami Wolontariusze z Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Św. swoją pracą i zaangażowaniem wsparli organizatorów, czyli JuraPark – Bałtowski Kompleks Turystyczny przy obsłudze przybywających na koncert gości Trzeba przyznać, że do tej pory szczęście nam bardzo dopisuje – ekipa pracowała wspaniale i jest naszym powodem do dumy! Radości przysparza nam fakt, że również sami Wolontariusze kończyli dzień zadowoleni – wspólna zabawa


Lista rankingowa biznesplanów została przygotowana zgodnie z zapisami podrozdziału 3.3.4 Regulaminu przyznawania środków finansowych na stworzenie miejsca pracy w ramach projektu „Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Lista rankingowa


Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W związku z naborem wniosków o udzielenie wsparcia 3/2022 w ramach Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii


Ogłoszenie o naborze nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem