Autor: krzemienny

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR   Kompetencje: – posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia; – posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu


 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” poszukuje kandydatów na stanowisko: Specjalista ds. wdrażania LSR   Kompetencje: – posiada wykształcenie wyższe o kierunku zarządzanie funduszami Unii Europejskiej, administracja, ekonomia; – posiada co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej; – posiada co najmniej 2-letnie udokumentowane doświadczenie w przeprowadzaniu


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, w ramach konsorcjum prowadzącego Kielecko–Ostrowiecki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej, zaprasza serdecznie na spotkania informacyjno-diagnozujące, które odbędą się w dniach: – 30 stycznia 2017 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miasta Starachowice, sala „Olimpia”, ul. Radomska 45. – 1 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w Ostrowcu Świętokrzyskim – Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Sandomierska 26 A, sala konferencyjna 123 (I piętro). Spotkanie zakończy


Za nami trzydniowy wyjazd studyjny do Cieszyna w ramach projektu „Nowe horyzonty dla NGO z województwa świętokrzyskiego” organizowany przez Federację Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „HORYZONT”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. W ramach wizyty odwiedziliśmy m.in. Stowarzyszenie „Wilamowianie”, gdzie mieliśmy wykład dotyczący kultury i języka wilamowskiego oraz krótkie warsztaty z języka wilamowskiego.  Następnie przejechaliśmy do Cieszyna, gdzie przez najbliższe dwa dni gościliśmy w Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej


Targi Ekonomii Społecznej w Kielcach

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza do wzięcia udziału w Świętokrzyskich Targach Ekonomii Społecznej w dniach 1 – 2 grudnia 2016 r. Targi odbędą się w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga, ul. Stefana Żeromskiego 12, Kielce. W programie zaplanowano m.in. : Kiermasz świąteczny Stoiska informacyjno-promocyjne podmiotów ekonomii społecznej Konferencję, seminarium i warsztaty tematyczne Celem Targów jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się


15 listopada 2016 r. w Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga w Kielcach zainaugurowaliśmy działalność  Kielecko – Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Podczas konferencji „Biznes z ludzką twarzą” zgromadzona publiczność miała okazję zapoznać się z profilem działalności poszczególnych biur OWES-u w subregionie północnym województwa świętokrzyskiego. Wydarzenie poprowadził Jarosław Kuba, prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, wieloletni praktyk działań w ramach ekonomii społecznej. Wstępem


27 października, wraz z partnerami, podpisaliśmy umowę na prowadzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Jeśli chcesz dowiedzieć się kto i jakie może otrzymać wsparcie w ramach tego trzyletniego projektu obowiązkowo zapraszam na konferencję informacyjno – promocyjną , która odbędzie się 15 listopada w Kielcach. Poniżej zaproszenie na konferencję wraz z formularzem zgłoszeniowym. Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy odesłać do nas do dnia 10.11.2016r. drogą mailową na adres: specjalista.pes@op.pl lub


W dniu 22.09.2016 r. w siedzibie Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg” odbyło się spotkanie z wójtami i burmistrzami gmin i miast należących do „Krzemiennego Kręgu” oraz posiedzenie Zarządu i Rady Stowarzyszenia. Na w/w spotkaniu zostały omówione kwestie dotyczące planowanych na najbliższy okres działań w związku z realizacją  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowane przez Społeczność (LSR) oraz bieżące funkcjonowanie.