Autor: krzemienny

Zgodnie z pkt. 4, ppkt. d) Regulaminu naboru wniosków nr 1/2020 wniosek należy złożyć w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów; w trakcie trwania naboru wniosków, w godzinach pracy Biura, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Natomiast w ostatnim dniu naboru, tj. 08.04.2020 r., wniosek należy złożyć do godz. 15.00. W związku z powyższym prosimy wnioskodawców o uprzedzanie nas o swojej wizycie telefonicznie


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie usługi doradcy specjalistycznego ds. zamówień publicznych w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Zapytanie ofertowe Załączniki


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest zapewnienie usług noclegowych, wyżywienia oraz wynajmu sali szkoleniowej na warsztaty animacyjne w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Zapytanie ofertowe Załączniki


„Podwórkowe Love”

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy do Sienna na „Podwórkowe Love”.Dni Kunowa

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy na Dni Kunowa.


Dni Kultury Sienna

W imieniu organizatorów bardzo serdecznie zapraszamy na Dni Kultury Sienna.


Fundacja Centrum Rozwoju Regionalnego „Edu-Bałt” rozpoczyna realizację projektu pn. „Babki z krzemienia” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2019 r. – 30.11.2020 r. Projekt skierowany jest do kobiet z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”. Celem projektu jest pobudzenie aktywności społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, integracja środowisk kobiecych oraz podejmowanie wspólnych inicjatyw. Na uczestniczki