Autor: admin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia: 2.1.3 Kształtowanie liderów społecznych. Ogłoszenie Formularz zgłoszenia Oświadczenia Wykaz załączników do operacji własnej


1 lutego w Klubie „Bałtek”, grupa uczestników Akademii Kompetencji Społecznych, zorganizowała społeczno – sąsiedzkiego grilla, połączonego z animacjami, grami i zabawami. Akcja ta jest wynikiem działań projektu pt. „Aktywna Integracja = Lepsza Przyszłość”. 8 uczestników, mieszkańców Gminy Bałtów od 21 stycznia uczestniczy w Warsztatach Kompetencji Społecznych, których głównym celem jest podniesienie kompetencji, poznanie mocnych stron w odniesieniu do rynku pracy, wskazanie ścieżki rozwoju zawodowego


Działamy!

W styczniu w ramach projektu „Aktywna integracja – lepsza przyszłość” rozpoczął się cykl warsztatów Akademia Kompetencji Społecznych. Wydobywamy potencjały i zasoby uczestników pracując w grupie, rozwijając umiejętności pracy zespołowej, komunikacji i asertywności. Celem warsztatów, oprócz rozwoju kompetencji miękkich, jest też poznanie osób mieszkających w tej samej gminie i poszerzenie swoich sieci społecznych. Zadaniem każdej grupy jest także zorganizowanie Akcji społecznościowej w swoim środowisku. Uczestnicy mogą nie tylko sprawdzić się


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/Krzemienny Krąg/2020/AI Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 27-423 Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa: 1) wykonywanie zadań eksperta, 2) wykonywanie zadań opiekuna grup w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 60 osób w celu realizacji projektu „AKTYWNA INTEGRACJA=LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa


Rozeznanie cenowe na przeprowadzenie usługi polegającej na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia oraz transportu w ramach wizyt studyjnych dla łącznej liczby 68 osób (17 osób w ramach każdej z 4 wizyt). ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Krzemienny Krąg/2020/AI – ROZEZNANIE RYNKU Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, z siedzibą w Bałtowie, 
27-423 Bałtów 55, zwane dalej Zamawiającym,
 zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest usługa 
polegająca na zorganizowaniu noclegu, wyżywienia


Serdecznie zapraszamy na ósmą edycję Krzemionkowskich Spotkań z Epoką Kamienia już 24-25 sierpnia w Muzeum Archeologicznym i Rezerwacie Krzemionki. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Ziemi Kraśnickiej, Lokalną Grupą Działania „PRYM”, Stowarzyszeniem Inicjatyw Lokalnych „Pokolenia” zaprasza do udziału w wyjeździe studyjnym do Tyrolu/Austrii w ramach operacji pn. „Kreatywna wieś- dobre praktyki na obszarach wiejskich” w dniach 01-07 września 2019 roku.