Autor: admin

Założenia monitoringu i ewaluacji

Zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi opracowanymi częściami dokumentu LSR – założeniami monitoringu i ewaluacji.  Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  12listopada 2015 r. Formularz uwag – monitoring i ewaluacja Założenia monitoringu i ewaluacji


Lokalna Strategia Rozwoju

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi częściami dokumentu Lokalnej Strategii Rozwoju. Jeżeli będą mieli Państwo uwagi prosimy o kontakt mailowy na biuro@krzemiennykrag.info lub telefoniczny: 41 252-72-33. Na uwagi czekamy do  4 listopada 2015 r. ANALIZA SWOT ANALIZA OBSZARÓW FORMULARZ UWAG DO ANALIZY SWOT   Zachęcamy do zapoznania się z matrycą logiczną LSR. Znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez LGD w najbliższych latach. Uprzejmie prosimy o uwagi.


Metody komunikacji

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku „x”, odesłać drogą mailową na adres: biur@krzemiennykrag.info Termin nadsyłania upływa 10 listopada


Spotkania w dziewięciu gminach

Dobiegły końca spotkania w dziewięciu gminach „Krzemiennego Kręgu” dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Podczas spotkań uczestnicy pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Poniżej krótka fotorelacja z warsztatów


W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, zapraszamy wszystkich mieszkańców do zgłaszania swoich uwag i propozycji za pośrednictwem portalu społecznościowego facebook. Pracownik biura pełni dyżur online  w każdy poniedziałek i środę w godzinach: 10.00 – 14.00.   W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016 – 2023, informujemy, iż na terenie każdej z gmin LGD „Krzemienny Krąg” można osobiście


30 września 2015 roku w gminach: Lipsko, Rzeczniów i Sienno odbyły się spotkania dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 na obszarze działania LGD „Krzemienny Krąg”. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD , analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW


Fiszka projektowa

W związku z opracowywaniem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016–2023 pragniemy zachęcić Państwa do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie LGD „Krzemienny Krąg”. Opracowanie LSR stanowi podstawę do ubiegania się przez LGD „Krzemienny Krąg” o środki finansowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Po zaakceptowaniu pomysłu na projekt przez Zespół ds. LSR oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one uwzględnione przy konstruowaniu dokumentu LSR.


W związku z rozpoczęciem prac nad Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016–2023 dla obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” (gminy: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą), zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej anonimowych ankiet. Zgromadzone informacje pozwolą zdefiniować stan faktyczny i posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne