Ogłoszenie na nabór fiszek

Szanowni Państwo! W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023–2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.  WypełnionąŚwiąteczna zbiórki żywności

17 grudnia 2022 roku już po raz trzeci odbyła się Świąteczna zbiórka żywności organizowana przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”. Miejscem zbiórki były ostrowieckie sklepy Top Market. Dziękujemy Pani Katarzynie Lichocie, że po raz kolejny włączyła się w naszą akcję, udostępniając sklepy pod obszar zbiórki. Przede wszystkim jednak dziękujemy naszym Wolontariuszom o Centrum Wolontariatu w Ostrowcu Świętokrzyskim. To uczniowie i ich opiekunowie ze szkół średnich: NiepubliczneW blasku choinki

Tradycji stało się zadość! Już po raz czwarty choinka na osiedlu Ogrody zamigotała mnóstwem światełek. Jej widok zapiera dech w piersiach. Lecz nie to tego dnia było najważniejsze… Każda ozdoba na niej była darem z serca, darem od mieszkańców naszego pięknego miasta. I tak 15 grudnia wydarzenie „Magia wieczoru wigilijnego” połączyło ludzi dobrej woli. Radości, śpiewu i wzajemnej serdeczności nie było końca. A to wszystko za sprawą osób,Gwiazdka ma moc pomagania

W miniony weekend tj. w dniach 10-11.12.2022 r. odbyły się kolejne wydarzenia w ramach tegorocznej „Gwiazdki Moc”, która w tym roku wspiera przebudowę Centrum Społecznościowego „Wymiennikownia” na os. Ogrody tak, by zlikwidować bariery architektoniczne dla osób z niepełnosprawnościami. W sobotę w ostrowieckim Browarze Kultury  miał miejsce kiermasz świąteczny zorganizowany przez Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Radio Ostrowiec, miasto Ostrowiec Świętokrzyski, organizacje pozarządowe,  Koła Gospodyń Wiejskich i grupy nieformalne. W niedzielę zaśMagia Wieczoru Wigilijnego

Już po raz czwarty Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” organizuje wydarzenie „Magia Wieczoru Wigilijnego”, podczas którego mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego będą mogli włączyć się w ubieranie żywej choinki. 15 grudnia w godzinach 14.00-17.00 zapraszamy na plac obok Restauracji Primo i sklepu Top Market na osiedlu Ogrody. Tego dnia wspólnie poczujemy magię zbliżających się Świat Bożego Narodzenia.  Informacja o wyniku postępowania NR 2/Krzemienny Krąg/2O22/BK

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przez Wykonawcę usług doradztwa specjalistycznego marketingowego w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. Zapytanie ofertowe nr 2/Krzemienny Krąg/2022/BK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135067?sekcja=oferty RozstrzygnięcieII Gala Wolontariatu

Co właściwie edukacja ma wspólnego z wolontariatem? Czemu szkoła ma się do tego mieszać? I czy przypadkiem nie jest tak, że wolontariat odciąga od prawdziwej nauki, bo zajmuje sporo czasu i nie przekłada się na szkolne osiągnięcia… Nie ma wprawdzie przekrojowych badań na ten temat, można jednak śmiało wysunąć hipotezę, że jest dokładnie odwrotnie. Nie trzeba długo wyjaśniać, dlaczego wolontariat może być skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej.Gala Wolontariatu

W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza, 5 grudnia, Gala Wolontariatu podsumuje działania wolontaryjne. Najbardziej aktywni społecznicy zostaną wyróżnieni i docenieni. Działalność wolontariuszy rozwinęła się już mocno w obszarach pomocy społecznej, oświaty, czy służby zdrowia. Pojawiają się jednak wciąż nowe, dotychczas mało dostępne dla wolontariuszy dziedziny: kultura, działalność administracyjna, wolontariat pracowniczy, usługi specjalistyczne, e-wolontariat, czy formy animacyjne i sąsiedzkie – zauważają organizatorzy wydarzenia, czyliWyniki naboru – mikrogranty

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” prezentuje wyniki Naboru 2/2022, dotyczące tych podmiotów ekonomii społecznej i grup inicjatywnych, które w ostatnim złożyły wnioski na „Mikrogranty – przedsięwzięcie na rzecz ekonomii społecznej”. Protokół Wyniki oceny formalnej Lista wniosków dofinansowanych  Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W związku z naborem wniosków o udzielenie wsparcia 1/2022/G w ramach Przedsięwzięcia 2.1.5. „Krzemienny Krąg” łączy ludzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Ogłoszenie o naborze nr 1/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 2.1.5. „Krzemienny Krąg” łączy ludzi w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu RolnegoZapytanie ofertowe nr 2/Krzemienny Krąg/2022/BK

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest świadczenie  usług doradztwa specjalistycznego marketingowego Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Kielecko – Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” (umowa numer RPSW.09.03.01-26-0001/19-00). Liderem projektu jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój, a partnerami: Fundacja PEStka z Kielc, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” z Bałtowa oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL