OGŁOSZENIE NABORU NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „ŚWIĘTOKRZYSKA EKONOMIA SPOŁECZNA”

Zespół KOOWES oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach projektu „Świętokrzyska Ekonomia Społeczna” serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w dwudniowych warsztatach stacjonarnych z obszaru ekonomii społecznej. Szczegóły w poniższym linku: https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-naboru-na-szkolenia-realizowane-w-ramach-projektu-swietokrzyska-ekonomia-spoleczna/Mikrogranty na ekonomizację – nabór uzupełniający

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego dla Podmiotów Ekonomii Społecznej i Grup Inicjatywnych w zakresie ekonomizacji. Grantodawcą jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”.  Kto może ubiegać się o dofinansowanie ? Podmioty ekonomii społecznej mające siedzibę/filię/oddział na terenie subregionu północnego województwa świętokrzyskiego tj: miasta Kielce, powiatów: kielecki ziemski, konecki, skarżyski, starachowicki, ostrowiecki, które chcą się ekonomizować, t.j.: w przypadku Podmiotów EkonomiiPosmakuj marki Krzemiennego Kręgu

„Posmakuj marki Krzemiennego Kręgu” – pod takim tytułem, w ubiegłą sobotę 10 września , odbyło się spotkanie w Winnicy Skarpa Wiślana w Pawłowicach, gmina Solec nad Wisłą. To nietuzinkowe miejsce wraz z jego właścicielem Michałem Kawałkiem, gościło przedstawicieli samorządów z terenu Lokalnej Grupy Działania „Krzemienny Krąg”, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe i mieszkańców zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości opartej na zasobach regionu. Podczas spotkania można było zasmakować regionalnych smakołyków,BADANIE ANKIETOWE NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023–2027. ETAP DIAGNOSTYCZNY

LGD „Krzemienny Krąg” przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebraneZakończenie wakacji!

Pierwszy dzwonek wybrzmiał już na szkolnych korytarzach, a uczniowie powoli wdrażają się w nowe obowiązki. Z myślą o wspólnym spędzeniu czasu ostatniego weekendu wakacji Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Rada Osiedla Ogrody przygotowali wyjątkowe atrakcje. 3 września teren Osiedla Ogrody zamienił się w plac zabaw dla całych rodzin. Ponad 40 organizacji i instytucji dołożyło wszelkich starań, by ten dzień był wyjątkowo aktywny! Stowarzyszenie od lat wspiera, motywuje i dodaje skrzydeł wielu organizacjom pozarządowymZapraszamy na piknik rodzinny!

Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg” oraz Rada Osiedla Ogrody zapraszają mieszkańców Ostrowca na organizowany dn. 3 września 2022 r. w godzinach 15.00 – 19.00 „Piknik rodzinny z okazji zakończenia wakacji” na Osiedlu Ogrody (kort tenisowy). Ponad 30 organizacji pozarządowych i instytucji połączy siły przygotowując to wydarzenie w ramach działania Kielecko-Ostrowieckiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. . Celem wydarzenia jest promocja działających organizacji pozarządowych na terenie miasta Ostrowiec Św., które w jednymJubileuszowe Świętokrzyskie Święto Pszczoły za nami

Pszczoły jako owady zapylające pełnią ważną rolę w ekosystemie, a do tego produkują pyszny miód. Obchodzone w dniach 19 – 21 sierpnia 2022 w Bałtowie XV Świętokrzyskie Święto Pszczoły w niebanalny sposób promowały pszczoły i szeroko rozumiane pszczelarstwo, w tym wpływ pszczół na ekosystemy. Organizatorzy: Jarosław Kuba prezes Stowarzyszenia LGD „Krzemienny Krąg”, Józef Misiura prezes Stowarzyszenia Ziemi Ostrowieckiej oraz Hubert Żądło, wójt gminy Bałtów Oceny wniosków na mikrogranty dla gminy Nowiny

Szanowni Państwo W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Gminie Nowiny, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Gminie Nowiny. Wnioskodawcy o szczegółach zostaną poinformowani drogą mailową. W załączeniu lista rankingowa. Lista rankingowaSpotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W związku z naborem wniosków o udzielenie wsparcia 4/2022 w ramach Przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”Ogłoszenie o naborze nr 4/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” działająca na terenie gmin: Bałtów, Bodzechów, Chotcza, Ćmielów, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno, Solec nad Wisłą Ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.1.12 Marka Miejsca w „Krzemiennym Kręgu” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu RolnegoWyniki naboru nr 3/2022

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” informuje, iż zakończono ocenę wniosku, który wpłynął w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach Przedsięwzięcia 2.2.9 „Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych” w terminie od 20.06.2022 r. do 04.07.2022 r. Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się poniżej. 1. Lista operacji wybranych 2. Lista wniosków spełniających warunki udzielenia wsparcia 3. Lista członków biorących udział w ocenie 4.