II Gala Wolontariatu

Co właściwie edukacja ma wspólnego z wolontariatem? Czemu szkoła ma się do tego mieszać? I czy przypadkiem nie jest tak, że wolontariat odciąga od prawdziwej nauki, bo zajmuje sporo czasu i nie przekłada się na szkolne osiągnięcia… Nie ma wprawdzie przekrojowych badań na ten temat, można jednak śmiało wysunąć hipotezę, że jest dokładnie odwrotnie.

Nie trzeba długo wyjaśniać, dlaczego wolontariat może być skuteczną formą edukacji społecznej i obywatelskiej. Działanie na rzecz innych, zaangażowanie, solidarność międzyludzka i wspólne rozwiązywanie problemów to przecież kwintesencja odpowiedzialnego obywatelstwa. Na dodatek to rzeczy, których nie da się nauczyć inaczej, niż coś samemu robiąc – może to być uczniowski projekt edukacyjny „Senior/ka w internetowej sieci”, akcja samorządu uczniowskiego „Starszy brat, starsza siostra” albo inicjatywa kilkorga młodych mieszkańców nowego osiedla pod hasłem „Osiedlowe śniadanie na trawie”. Im bardziej autentyczne jest takie działanie i im bardziej odpowiada ono na potrzeby konkretnych osób, tym lepiej.

W duchu tych wartości odbyła się druga Gala Wolontariatu w dzień obchodów Dnia Wolontariusza, czyli 5 grudnia. Organizatorzy wydarzenia, czyli Stowarzyszenie LGD „Krzemienny Krąg”, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejskie Centrum Kultury podziękowali wszystkim zaangażowanym wolontariuszom oraz koordynatorom.

Ostrowiecki Browar Kultury zgromadził ponad 150 osób, które w świętowały swojej sukcesy w wolontariacie. Nagrodzeni zostali wolontariusze z ostrowieckich szkół oraz nauczyciele, którzy są wspaniałymi koordynatorami. Medale odebrali również nasi seniorzy oraz reprezentanci organizacji pozarządowych działający prężnie na rzecz pomocy innym.

Program rozpoczął się od wykładu jednego z wybitnych twórców wolontariatu pracowniczego w Polsce – Pawła Łukasiaka, który odbył się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Miło nam było gościć w Ostrowcu Świętokrzyskim przedstawiciela Narodowego Instytutu Wolności – Dariusza Pietrowskiego, który zaprezentował naszym uczestnikom program wspierania wolontariatu. Warto przy okazji wspomnieć, że Stowarzyszenie „Krzemienny Krąg” jest beneficjentem programu Korpus Solidarności i już od dwóch lat wspiera rozwój wolontariatu długoterminowego w powiecie ostrowieckim.

Dziękujemy Studiu Wokalnemu Pandora, pod kierownictwem Ewy Goworowskiej, za wspaniały i wzruszający występ artystyczny oraz Restauracji Primo za pyszny catering.

Podziękowania również dla Piotra Wójtowicza, który poprowadził całość wydarzenia oraz był moderatorem debaty.

Dobro, to aspekt, który najtrudniej zmierzyć, natomiast praca wolontariusza niewątpliwie daje okazje do pomocy innym, często do pomocy bezpośredniej. Pokazała to debata, której uczestnikami byli sami wolontariusze. Często można dziś usłyszeć, że nie ma w życiu nic za darmo, a bezinteresownie niesiona pomoc i konfrontacja z uczuciami, które temu towarzyszą w bardzo dobitny sposób takiemu twierdzeniu przeczą. W niektórych środowiskach bycie dobrym człowiekiem określane jest jako niezaradność czy wręcz „frajerstwo”. Wolontariat, niesienie pomocy innym i doświadczenie wdzięczności oraz użyteczności ma tak wielką moc przemiany człowieka, że bywa stosowany jako środek resocjalizacyjny np. w zakładach karnych – co najważniejsze, środek skuteczny.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!!