Spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe

W związku z naborem wniosków o udzielenie wsparcia 1/2022/G w ramach Przedsięwzięcia 2.1.5. „Krzemienny Krąg” łączy ludzi Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców z ternu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Chotcza, Lipsko, Rzeczniów, Sienno i Solec nad Wisłą na spotkanie konsultacyjno – szkoleniowe, dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Spotkanie odbędzie się 30.11.2022 r. (środa) o godz. 10.00 w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, Bałtów 55, 27-423 Bałtów (Klub Bałtek).
Przypominamy, iż udział w spotkaniu jest punktowany przez jedno z kryteriów oceny wniosków.