Relacja z wizyty studyjnej

W dniach 26 – 28 października 2022 r. piętnastoosobowa grupa miała przyjemność uczestniczyć w wizycie studyjnej do Jarosławia, gdzie wsparcie osób niepełnosprawnych jest na najwyższym poziomie. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu Kielecko-Ostrowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Posiada status organizacji pożytku publicznego.

Misją Stowarzyszenia jest:
• dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie;
• wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Ruch rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną został zapoczątkowany w Jarosławiu w 1983 roku. Dziesięć lat później zostało powołane do życia PSONI Koło w Jarosławiu, które jest częścią ogólnopolskiego Stowarzyszenia rodziców, profesjonalistów oraz przyjaciół zaangażowanych w działania zmierzające do pełnego włączenia osób z niepełnosprawnością intelektualną w główny nurt życia społecznego.

PSONI Koło w Jarosławiu wspiera codziennie ponad tysiąc dzieci, młodzieży i dorosłych osób z niepełnosprawnościami. W prowadzonych placówkach i formach kompleksowej rehabilitacji
społecznej i zawodowej organizacja zatrudnia ponad pięciuset pracowników wielu specjalności.

W ramach trzydniowej wizyty odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, które pokazały nam, jak życzliwość i wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie przenosi się na ich poprawę jakości życia:

  • Bar Europejskie Klimaty
  • Mieszkania Chronione i Centrum Opiekuńczo Mieszkalne
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Starych Oleszycach
  • Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławiu
  • Przedsiębiorstwo Społeczne OMNES Sp. z o.o.
  • Spółdzielnia Socjalna „Ogród Dokumentów”
  • Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie (Centrum DZWONI)
  • Kawiarnia „Galeria Przedmiotu”

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć: