Lista rankingowa – powiat starachowicki

Szanowni Państwo

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej dla przedsięwzięcia pod nazwą Mikrogranty- lokalne inicjatywy społeczne w Powiecie Starachowickim, wyłoniono podmioty z którymi zawarta zostanie umowa o realizację inicjatywy lokalnej w Powiecie Starachowickim. Wnioskodawcy o szczegółach zostaną poinformowani drogą mailową.

W załączeniu lista rankingowa